ایران، البرز، کرج

تماس با ما: ۰۲۶۳۲۵۴۱۹۱۳

نوروفیدبک چیست؟

نوروفیدبک مانند سایر انواع بیوفیدبک به معنای شناخت عملکردهای فیزیولوژیک بدن و تغییر دادن و کنترل کردن این فرایندها به وسیله ی خود فرد و به شکل کاملا ارادی و آگاهانه است. تا سالها ثبت امواج مغزی صرفاً جهت بررسی عملکرد مغز بود ولی در حدود سال 1965 مشخص شد که می­ توان امواج مغزی را با تمرین تغییر دارد و تغییر امواج می­ تواند منجر به تغییر عملکرد سلول­ های عصبی مغز شود که نوروفیدبک نامیده شد. به نوعی نوروفیدبک آینه­ ای برای مغز می­ شود و امواج مغزی را برای خود فرد قابل نمایش می­ کند. حال ما می توانیم با دیدن موج مغزی خودمان تلاش نماییم که آن موج را کم یا زیاد کنیم.

نوروفیدبک برگرفته از نظریه یادگیری شرطی سازی عامل است. بر اساس این نظریه زمانی که فرد رفتار مطلوب را نشان می­ دهد اگر به شکل فوری، دقیق و پایدار تقویت مناسب را دریافت کند، تکرار و تداوم این امر منجر به افزایش و تقویت رفتار هدف در فرد می­ شود. وقتی ما برای ارگانیسم تقویت یا تنبیهی در نظر می­گیریم، این عامل تقویت کننده یا تنبیهی نقش نوعی فیدبک را برای ارگانیسم ایفا می­ کند که منجر به افزایش یا کاهش رفتار مورد نظر می ­شود. در واقع نوروفیدبک به معنای شرطی سازی امواج مغزی می ­باشد.

در این روش هيچ‌گونه دستکاری يا مداخله ماده خارجی وجود ندارد که بخواهد عوارض جانبی داشته باشد يا وابستگی ايجاد کند. با نوروفيدبک ما تنها مهارت­ های جديدی را فرا می‌گيريم، مهارت‌هايی که ما و مغزمان را بيش از پيش توانمند می­ سازد. نوروفیدبک و بیوفیدبک فرایندهای طولانی مدتی هستند که باید در جلسات ابتدایی با شرایط آسان شروع و به تدریج به شرایط دشوارتر منتهی گردد.

 

 

در سال 2016، انجمن سایکوفیزیولوژی و بیوفیدبک کاربردی (AAPB) و جامعه تنظیم عصبی، نسخه سوم راهنمای ارزیابی میزان اثربخشی بالینی مداخلات سایکوفیزیولوژیک را منتشر کردند. این راهنما مورد تأیید هیئت مدیران هر دو سازمان قرار گرفت. این معیار تعیین سطح اثربخشی (در ادامه می آید)، برای موارد بسیاری از کاربردهای بیوفیدبک مورد استفاده قرار گرفته است.

سطح 1 به صورت تجربی و آزمایشی مورد تأیید قرار نگرفته است. تنها به صورت گزارش های غیر رسمی و/یا مطالعات موردی در مجامع غیر علمی بیان شده است. سطح 2 با احتمال کم مؤثر است. دارای حداقل یک مطالعه با توان آماری مناسب و اندازه گیری های معتبر و صحیح، اما فاقد گروه کنترل به صورت تصادفی است. سطح 3 با احتمال زیاد مؤثر است. دارای چندین مطالعه مشاهده ای، مطالعه بالینی، مطالعه با لیست انتظار، مطالعه درون آزمودنی و بین آزمودنی است که اثربخشی را تأیید می کنند. سطح 4 مؤثر است. شامل همه موارد زیر: آ. در مقایسه با یک گروه کنترل بدون درمان، درمان تأیید شده دیگر، یا گروه پلاسیبو (با به کارگیری حالت تصادفی)، نشان داده شد که درمان تحت بررسی از وضعیت کنترل، به صورت آماری و مشخص برتر است یا با درمان مؤثری که با توان آماری مناسب قادر به تشخیص تمایزها است برابر می باشد. ب. مطالعات روی افراد با مشکل خاص که شرایط آن، به شیوه عملیاتی و پایا تعریف شده باشد صورت گرفته است. ج. مطالعه از روش های روشن و مشخص برای اندازه گیری نتایج استفاده کرده است. د. از روش تحلیلی مناسب استفاده شده است. ه. روش ها و متغیر های تشخیصی و درمانی به نحوی روشن و واضح بیان شده است که به پژوهشگران مستقل امکان تکرار مطالعه را می دهد. و. برتر بودن یا برابری درمان تحت بررسی در حداقل دو پژوهش مستقل نشان داده شده است. سطح 5 مؤثر و اختصاصی است. شواهد در سطح 5، همه موارد سطح 4 را داراست و علاوه بر آن، نشان داده شده که درمان تحت بررسی به صورت آماری از درمان پلاسیبو، درمان دارویی یا هر درمان دیگر معتبر در حداقل دو پژوهش مستقل برتر است و به نحوی می توان آن را خط اول درمان اختلال معرفی کرد.

 


لمس ناشناخته های درون با لیو فناوری هوشمند

تماس با ما
 
آدرس: ایران، البرز، کرج
تلفن: 02632541913 
فکس: 02634457441 
ایمیل: info@lliivv.com
 
ساعت کاری:
شنبه تا چهارشنبه: 9 - 18
پنجشنبه و جمعه: تعطیل