ایران، البرز، کرج

تماس با ما: ۰۲۶۳۲۵۴۱۹۱۳

امواج مغزی

هر فردی 5 نوع از الگوهای الکتریکی مختلف را در قشر مغز خود نشان می دهد که این امواج در واقع همان امواج مغزی­ باشد که از طریق جداره جمجه دریافت و اندازه گیری می ­شوند. این امواج عبارتند از: دلتا، تتا، آلفا، بتا و گاما. هیچ یک از این امواج نسبت به دیگری برتری ندارد و بالا و پایین بودن بیش از حد هر کدام از امواج برای شخص مفید نیست. 

 

  به طور کلی هر موج مغزی دو ویژگی عمده دارد:

1.  فرکانس (هرتز)

2. دامنه (میکرو ولت)

در جدول زیر این امواج را بر اساس محدوده فرکانسی آنها مشاهده می­ کنید.

  

 

موج مغزی دلتا کندترین موج مغزی می باشد که عموماً در نوزادان و خردسالان دیده می شود. در بزرگسالان این موج به هنگام خواب عمیق مشاهده می شود.

 

 

  موج مغزی تتا عموماً در حالت خواب آلودگی و خواب های سبک مشاهده می شود.

 

 

موج مغزی آلفا پلی بین تفکر هوشیارانه و تفکر غیر هوشیارانه ما می باشد و  عموما در حالت استراحت و ریلکس بودن فرد مشاهده می شود.

 

 

موج مغزی بتا عموما در هنگام بیداری کامل و در طی فعالیت های هوشیارانه افراد وجود دارد.

 

 

موج مغزی گاما در حالت تمرکز، حل مسئله و به طور کلی فعالیت های شدید مغزی مشاهده می شود.

 

 

 


لمس ناشناخته های درون با لیو فناوری هوشمند

تماس با ما
 
آدرس: ایران، البرز، کرج
تلفن: 02632541913 
فکس: 02634457441 
ایمیل: info@lliivv.com
 
ساعت کاری:
شنبه تا چهارشنبه: 9 - 18
پنجشنبه و جمعه: تعطیل